FCN Fordtreffet 2015 på Våler 1-2august.

Informasjon, spørsmål og invitasjoner til ulike treff, utstillinger, show o.s.v. postes her. Terminliste

Moderators: 429CJ, fox-body, abba

Post Reply
Anders302
Curious
Curious
Posts: 65
Joined: Sat May 23, 2009 15:32
Location: oslo

FCN Fordtreffet 2015 på Våler 1-2august.

Post by Anders302 »

Årets store Fordtreff 2015 med banekjøring, utstilling og camp finner sted på NAF Motorsenter Våler i helgen 1-2august 2015.

-Treffet er åpent for alt av Ford. Som Ford regnes også Shelby, Mercury og Lincoln. Velkommen er du og med en De Tomaso Pantera da denne har en Ford V8.

-Hybrider som Fordkarosserier med motorer fra andre bilmerker er selvsagt velkommen de også.

-Treffet er åpent for både FCNmedlemmer og ikke-medlemmer. Så det er bare å få med seg alle du vet om som har en Ford denne helgen.


-Under finner du priser og tidskjema for Fordtreffet 2015.

Priser:

Inngang kr 50 pr person (medlemmer gratis)
Betales i porten, og er gyldig begge dager.


Priser for medlemmer:

- 1200,- for banekjøring to dager .
- 700,- for banekjøring pr dag
- 200,- lisens sjåfør inkl forsikring (dette går til bilsport forbundet)
- 200,- i obligatorisk forsikring for passasjerer (dette går til bilsport forbundet)
- 400,- for ekstra sjåfør, dekker kjøring hele helgen, forsikring og lisens inkludert.
- 100,- for å stille ut bilen, dette er inkludert i banekjøringen.

- 200,- Camp
- 200,- Strøm

Priser for ikke-medlemmer:

- 1500,- for banekjøring to dager .
- 1000,- bane kjøring pr dag
- 200,- lisens inkl forsikring (dette går til bilsport forbundet)
- 200,- i obligatorisk forsikring for passasjerer (dette går til bilsport forbundet)
- 600,- for ekstra sjåfør, dekker kjøring hele helgen, forsikring og lisens inkludert
- 100,- for å stille ut bilen, dette er inkludert i banekjøringen.

- 200,- Camp
- 200,- Strøm


-TIDSKJEMA.

Lørdag:
08:00 - Porten åpner
09:00 - Teknisk kontroll starter
09:00 - Førermøte
09:30 - Banekjøring starter
14:00 - Førermøte nr 2
15:00 - Banekjøring

18:00 - Vålersladden
19:00 - Kjøring avsluttes.


Søndag:
08:00 - Porten åpner
12:00 - MERK ! Påmelding og innkjøring utstilling stenger
12:30 - Førermøte
13:00 - Banekjøring starter
14:00 - Bedømming utstilling avsluttes
15:00 - Premieutdeling utstilling
18:00 - Banekjøring avsluttes-Lisenskjøring.

Det er et nytt reglement for lisenskjøring under utarbeiding fra NBF. Vi kan derfor ikke skrive noe mer om hvordan det vil foregå enda.

Men vi er i dialog med NBF, og vil komme med informasjon så fort vi mottar de ferdige detaljer.

Det kommer flere detaljer om dette treffet fortløpende. Mer informasjon finner du på http://fordclubnorway.no/
Fox body 5.0 og diverse europeisk Ford.

Anders302
Curious
Curious
Posts: 65
Joined: Sat May 23, 2009 15:32
Location: oslo

Re: FCN Fordtreffet 2015 på Våler 1-2august.

Post by Anders302 »

-----------OPPDATERT MED INFO FOR LISENSKJØRING -----------

Da har vi laget et regelverk for banekjøringen på Fordtreffet Våler 1-2august 2015 på bakgrunn av ny praktisering av banekjøringer.

BANEKJØRING.
Banekjøring skal gjennomføres i disse tre ulike klassene. Disse tre klassene kan ikke kjøre samtidig.

Fører må ha engangslisens for bil og fører, gyldig førerkort eller hastighetslisens for bil.
Klasse 1 Biler uten bur. Fører med hjelm.
Klasse 2 Biler uten bur. Fører med hjelm og brannhemmende kjøreutstyr.
Klasse 3 Biler med bur. Fører med FIA godkjent kjøreutstyr.

Snitthastighet
Klasse 1 70 km/t snitthastighet
Klasse 2 110 km/t snitthastighet
Klasse 3 130 km/t snitthastighet

KRAV TIL BIL.
Generelt Banekjøring er for alle biler godkjent etter dette reglement. Gjelder ikke bilcrossbiler, gokart, offroad, dragrace og formelbiler. Åpne biler kan eventuelt delta etter vurdering og godkjennelse fra arrangør. Bilen skal til en hver tid tilfredsstille bestemmelsene beskrevet i dette regelverk. Alle biler skal gjennomgå teknisk kontroll på arrangementet. Den tekniske kontrollen utføres i henhold til sjekkliste. Etter teknisk kontroll skal bilen merkes med en oblat som viser at den er godkjent i den tekniske kontrollen. Det skal løses en NBF engangslisens som gjelder både bil og fører for det spesifikke banedag arrangementet unntatt de som har gyldig årslisens for fører og bil. ENGANGSLISENS LØSER DU UT PÅ VÅLER 1-2 AUGUST.

Vognpapierer/godkjennelser.
Alle biler må ha en form for identitet. Det kan være lisens, vognkort, tollpapirer, etc. Alle biler skal kontrolleres og godkjennes før de slipper ut på banen. Følgende kategorier gjelder: Registrerte biler med gyldige skilt. (kan kjøre uten skilt) Biler med engangs vognlisens/kombinert lisens. Biler med gyldig årslisens fra NBF. NBF kan godkjenne lisenser fra sine søsterorganisasjoner ASN i andre land, under forutsetning at de oppfyller gjeldende teknisk reglement for oppvisning/banedager. Identitetspapirer som viser hvem som eier bilen og at den er lovlig i Norge. Utenlandske deltakere må ha dokumentasjon på bilens eierforhold, og ha egen personlig ulykkesforsikring. Tredjemanns forsikring dekkes gjennom arrangørforsikring.

Karosseri.
Det skal ikke være gjort endringer som er med på å svekke bilens originale bæring og sikkerhetskonstruksjon og med unntak av endringer som godkjennes av teknisk kontrollør som bedømmer om dette er akseptabelt. Det er ikke lov til å kjøre uten panser, skjermer, etc. Eventuelle spoilere eller annet utstyr skal være skrudd fast på en forsvarlig måte. Generelt skal bilene være hele og ikke avvike for mye fra originalt. Teknisk kontrollør kan underkjenne eller godkjenne biler etter egen vurdering. Godkjente biler av sportsbil type med åpne hjul med skjerm, kan tillates etter en total vurdering av bilen ved teknisk kontrollør. Front og side ruter kan være av forskjellig materiale godkjent for billøp. Frontruta skal være av laminert glass eller av hardt plastmateriale (polykarbonat eller tilsvarende). Biler med herdet frontrute tillates ikke. Øvrige ruter skal være av hardt plastmateriale. Frontrute av plast skal ha en tykkelse på min. 5 mm. Øvrige ruter skal ha en tykkelse på min. 3 mm.

Drivstofftank.
Original drivstofftank på original plass er tillatt. Dersom uoriginal tank benyttes skal denne være montert i bagasjerom, og minimum 30 cm i sideretning og lengderetning fra karosseriets ytterside. Uoriginal drivstofftank skal være av sikkerhetstype med funksjon som hindrer bensinlekkasje ved velt. Tanken skal være festet forsvarlig. Drivstofftanken får ikke være plassert i motorrom. I biler uten bagasjerom skal drivstofftanken være plassert i væsketett kasse/skillevegg/brannvegg.

Tauekroker.
Det skal være tauekroker montert bak. Denne skal være tydelig merket med pil i kontrastfarge. Jfr. NSR§307P. Det må også finnes en innfestning foran på bilene for mulighet til tauing. Løs original tauekrok skal være montert under kjøring på banen.

Sikkerhetsbelter.
Minimum 3 punkts godkjent bilbelte i originale fester. Ved endring av innfestning eller belte skal de være solide med tilsvarende gods for innfestning av belte. Et eventuelt 4 punkts belte, som er krav i kl.3. Biler med helårslisens skal ha belter i etter NSR§304.8.2

Førerstol.
Original stol er godkjent. Eventuell racing førerstol og passasjerstol skal være montert etter NSR § 304.9. Stol skal ha integrert nakkestøtte. Teknisk kontrollør kan underkjenne bilen hvis stol eller innfestning er i for dårlig forfatning. Alternativt FIA godkjent stol i henhold til NSR§304.9. et krav i klasse 3. I klasse 2 kan en eldre racing førerstol benyttes, så lenge den er i god forfatning.

Bremser.
Bremser skal være som originalt til bilen, eller bedre. Det er ikke tillatt å bearbeide felger/calippere for å få plass til større bremser. Pedalvandring skal kontrolleres. Bremseklosser skal også sjekkes for å se om det er tilstrekkelig belegg igjen før man starter kjøringen. Kokepunktet på bremsevæsken skal holde minst 200 grader. Dersom man ikke oppfyller dette kravet får man ikke kjøre. Bremsevæske kan skiftes på stedet. Det skal kontrolleres av arrangørens tekniske kontrollør.

Bremselys og blinklys.
Lys, bremselys og blinklys skal være i orden, og skal kontrolleres før man slipper ut på banen. Ikke registrerte, lisensierte, ulisensierte biler, lys etter NBF reglement for gjeldene kategori.

Hjuloppheng.
Hjuloppheng skal være originalt til bilen, eller bedre. Biler med helårslisens kan ha ombygd hjuloppheng.

Dekk/felg.
Felg er fritt innenfor begrensningen av skjerm, hjulhus og hjuloppheng. Alle gategodkjente dekk er tillatt. IKKE RACING SLICKS.

Motor.
Eventuelle motormodifikasjoner skal være utført på en skikkelig måte. Det skal ikke være synlige lekkasjer fra motoren. Ved omfattende motor modifisering, skal bremser og understell være tilpasset effekten.

Drivstoff.
Bilen skal kjøres på handelsdrivstoff. Ved kjøring med E85 skal bilen ha et godt synlig E85 merking.

Batteri.
Batteri skal være på original plass med originale fester eller forsvarlig festet i væsketett kasse. Uoriginal batteriplassering skal være godt festet med en over og underramme skrudd sammen av minimum to 8 millimeter bolter. Batteripolenes koblinger skal være isolert/tildekket med ikke ledende materiale for å forhindre kortslutning. Eventuelt batteri i en lukket batterikasse godt festet med utvendige bolter som over, for bare batteriet.

Eksos/lydnivå.
Maks lyd er 90 dB, målt i henhold til NSR § 303. Biler som ikke overholder lydkravet får ikke kjøre. Eksosanlegg skal være skilt fra kupé.

Sikkerhetsbur.
Biler i klasser med sikkerhetsbur, skal sikkerhetsbur være i henhold til NSR§304.11, eller etter homologiseringspapirer på buret som følger bilen. For deltagere i kl. 2 anbefales dette. I kl.3 er det et krav.

LISENSER FOR DELTAKER.
Fører trenger en personlig engangs NBF lisens med engangs vognlisens pr arrangement. Dette gjelder fører og bil med godkjent teknisk kontroll, og oblat på frontvindu ved førerplass. For biler som er godkjent for passasjer i bil, skal det settes oblat på bil foran passasjer plass. Det kontrolleres at utstyr for påsitter tilsvarer sikkerhetsutstyr for fører i bilen. Passasjer skal ha løst en påsitterlisens for oppvisning/banedager. Passasjerens minimums høyde150cm. Deltakere med gyldig årslisens for fører og bil, kjører på sin gyldige årslisens.

TOLKNINGER/PRAKTISERING.
Ved tvil kan løps ansvarlige for arrangementet fatte en avgjørelse. Denne er endelig.OG VIKTIG Å MERKE SEG. ALL BANEKJØRING FOREGÅR PÅ EGET ANSVAR.

All kjøring på banen skjer på eget ansvar og risiko.
Vanlig kjøretøysforsikring gjelder ikke nødvendigvis ved banekjøring.
Ford Club Norway fraskriver seg ethvert ansvar for skader på bil, fører eller skader som disse igjen kan påføre andre.

http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/77265-fordtreffet-2015-p%C3%A5-v%C3%A5ler-1-2august-oppdatert-17juli-med-regelverket-for-lisenskj%C3%B8ring/
Fox body 5.0 og diverse europeisk Ford.

Anders302
Curious
Curious
Posts: 65
Joined: Sat May 23, 2009 15:32
Location: oslo

Re: FCN Fordtreffet 2015 på Våler 1-2august.

Post by Anders302 »

Fox body 5.0 og diverse europeisk Ford.

Post Reply